آذرنگ

طراحی و ساخت انواع کوره

این واحد توانایی طراحی و ساخت کوره های شاتل با تحمل درجه حرارت 1300 درجه سانتی گراد از نوع گاز شهری را دارد

شما میتوانید با شماره های زیر تماس حاصل بفرمایید

تلفن

026-37302442

فکس

026-37306613

همراه 09122501022

Email: azarang.ceramic@gmail.com